آدرس

تهران - قلهک

۰۹۹۱۶۸۸۸۷۹۲

ارتباط مستقیم با ما

شنبه تا پنج شنبه 08:00 تا 20:00

ساعات کاری ما

عضویت در خبرنامه

درخواست مشاوره

در این مقاله چه می‌خوانیم؟

اطلاعات مورد ارزيابی در تست که به مانند اسکن کلی بدن می توان ارزیابی کرد:

 • GEOPATOGENIC LOAD (وجود ژئو پاتوژن در بدن):

بعضي از مناطق كره زمين داراي انرژي ها و ارتعاشات منفي بوده كه تأثير منفي اين انرژي ها بر روي ارگانيزم هاي بدن انسان تائيد گرديده ؛ مناطق مجاور كابل هاي فشارقوي (زيرزميني يا هوائي) ؛ مناطق مجاورمعادن اورانيم و عناصر راديواكتيو (فلزات هم گروه با اورانيم) ومناطقي كه از زيرآنها لوله هاي فاضلاب و غيره عبور مي كند.

 • RADIOACTIVE LOAD: (وجود راديو اكتيو روي بدن) :

بدليل عدم كنترل كافي در توليد بعضي از محصولات مانند آجر ، سراميك ها و حتي سنگ هاي معدني و يا بعضي از كارخانه هاي صنعتي؛ تشعشعات راديواكتيو موجود در اين توليدات باقي مانده و مي تواند روي سلامتي انسان در درازمدت تأثير بسيار بدي بگذارند.

 • ELECTRO MAGNETIC LOAD (وجود امواج الكترومغناطيس روي بدن) :

متأسفانه در زندگي شهري بدون تلفن موبايل و كامپيوتر و تلويزيون نمي توان زندگي كرد.ولي بايد دانست كه تأثيرات اين امواج روي بدن بعضا بيماري زا و خطرناك مي باشند. كه تشخيص ميزان بيش از حد آن روي بدن انسان حائز اهميت است.

 •  LACK OF MIN and M/EL ( كمبود مواد معدني و ميكرو المنت ها).

مواد معدني و ميكرو المنت ها در ساختار هورمونها ،واكنشهاي بيوشيميائي كليه سلولهاي بدن نقش حياتي دارند.

 • LACK OF VITAMINS (كمبود ويتامين ها در بدن) .

ويتامين ها تركيبات آلي كه به مقدار بسيار كم براي بدن انسان لازم هستند اما كاملا ضروري براي رشد، سلامت وادامه زندگي مي باشند.

 •  LACK OF HORMONES (كمبود هورمون ها) .
 •  HEIGH CHOLESTEROL (بالا بودن كلسترول) .
 •  HEIGH URINARY ACIDE (بالا بودن اسيد اوريك) .
 •  ACIDIC PH (ارزيابي PH اسيدي كليه بافتها و اندامهاي بدن) :

تعادل PHدر بدن امري حياتي و بينهايت مهم بوده و در درمان بيماري ها نقش سرنوشت ساز دارد.

 •  ALCALINOUS PH (ارزيابي PH قليائي كليه بافتها و اندامهاي بدن).
 •  FALSE POLARITY (شناسائي پلاريته مضاعف در بدن).

براساس پزشكي چيني انرژي بدن انسان به دو قطب IN و YAN تقسيم شده است.عدم بالانس دراين دو قطب را پلاريته مضاعف مي نامند.

 •  ALLERG WITHOUT AUTO AGRESSION :

وجود آلرژي بدون علائم ظاهري ، حساسيت به مواد غذائي و يا احتمالاً مواد شيميايي و غيره .

 •  ALLERG -FOOD : شناسائي آلرژي با علائم ظاهري به مواد غذايي يا مواد شيميايي و غيره.
 •  ALLERG – INGECTOPAS (وجود آلرژي با علائم شديد ظاهري) .
 •  DIS BACTER – THIN:

شناسائي ديس باكتريوز در روده كوچك ، علامت آن است كه در روده كوچك باكتري وجود دارد،حال آنكه كه در روده كوچك نبايد باكتري باشد.

 •  DIS BACTER-THICK : شناسائي ديس باكتريوز روده بزرگ ، علامت آن است كه در روده بزرگ باكتريهايي كه به فعاليت هاي مفيدروده اي كمك مي كننداز بين رفته اند ،بخصوص با خوردن آنتي بيوتيك .
 •  NON – MALIGNANT GROWTH (وجود غده يا تومور خوش خيم در بدن) .
 •  CYTOSIC PROCESS (وجود كيست در بدن) .
 •  EARLY St. of MALIGNANT PROCESS (مرحله پيش بدخيم) :

قابل ذكر است كه از ديدگاه اين تكنولوژي غده يا تومور بدخيم ، لزوما به مفهوم توده سرطاني نيست، بعضا حضور بيش از اندازه عوامل عفونت زا و ميكروبي مي تواند پروسه بدخيم را در بدن ايجاد نمايد. اين تست به ما كمك مي كند كه دريابيم در آينده آيا ممكن است بيمار دچار پروسه بدخيم گردد.

 •  OBVIOUS MALIGNANT . PROCESS (شناسائي مرحله بدخيم):

اين تست به ما كمك مي كند كه دريابيم آيا در بدن منطقه داراي پروسه بدخيم ، وجود دارد يا نه؟ و در صورت مثبت بودن تست ، حتماً بايد تست سرطان را هم انجام داد. خاطر نشان مي كنيم كه بدخيم بودن دليل قطعي سرطان نيست. حتي در بعضي از موارد ، آلودگي شديد روده و كبد، به صورت بدخيم تست مي شود.

 •  MACRO AND MICTO TUMORS (وجود ميكرو يا ماكرو تومور در بدن).

قابل ذكر است كه تومور سه حالت خوش خيم ، بدخيم و سرطاني را مي تواند داشته باشد.

 •  GENERAL IMMUNITY ATTENUATION (ارزيابي ضعف سيستم ايمني) :

كه علاوه برتائيد پائين بودن توانائي سيستم ايمني مي تواند نشان دهنده كمبود ويتامين و مواد معدني و يا وجود استرس در بدن هم باشد.

 •  IMMUN SYSTEM-STRAIN (ارزيابي تحت فشار بودن سيستم ايمني):

تحت فشار بودن سيستم ايمني به معني تائيد عفونت در بافت يا اندامي از بدن مي باشد.

 •  EXHAUSTION IMMUN SYSTEM (ارزيابي ميزان خستگي سيستم ايمني):

خستگي سيستم ايمني نشان دهنده درگيري طولاني مدت سيستم ايمني با عوامل ايجاد بيماري مانند ميكروبها و يا آلرژي مي باشد.

 •  R.A : ارزيابي توانايي باقيمانده سيستم ايمني براي ادامه مبارزه با ميكروبها و انجام فعاليت هاي حياتي.

ارزيابي مذكور ميزان سازگاري و يا باقيمانده توانائي سيستم ايمني را تست ميكند. ميزان توانايي باقيمانده سيستم ايمني، براي ادامه مبارزه با ميكروبها و يا فعاليت هاي حياتي از مرحله RUNNIG LOW ( خيلي پايين ) تا مرحله VERY HIGH (خيلي بالا) قابل تست
مي باشد .

 •  VEGETATIVE DISORDERS (ارزيابي اعصاب وتشخيص ميزان ضعف سيستم عصبي) .
 •  STRESS – STABILITY (ارزيابي استرس از نوع دپرس).
 •  STRESS – STABILITY (ارزيابي استرس از نوع ناهنجاري هاي دروني با منشاء خارجي):

اين نوع استرس معمولاً شامل گرفتاريهاي كاري و خانوادگي مي شود.

 •  STRESS – STABILITY (ارزيابي استرس از نوع تاثيرات دروني بر رفتارهاي انسان):

البته استرس هاي هورموني هم در اين گروه قرار مي گيرند.

 • ENDOCR SYSTEM STRAIN (ارزيابي سيستم هورموني و شناسائي ميزان تحت فشار بودن اين سيستم) .
 •  EXHOUSTION –ENDOCR. SYSTEM اين تست نشان خواهد داد كه آيا سيستم هورموني مرحله فشار را گذرانده و متأسفانه به مرحله بالاتر كه يك نوع مرحله خستگي سيستم هورموني مي باشد، رسيده است يا خير؟

معمولاً كسانيكه عمل غده تيروئيد داشته اند و يا خانم هاي سنين بالاكه يائسگي غيرآرامي را مي گذرانند و يا گروه بيماراني كه مشكلات شديد هورموني دارند، در اين گروه تست قرار مي گيرند.

 •  PROROMAL FORM OF DIABETS (شناسائي مرحله پيش ديابت) .
 •  HYPERTONIA (شناسائي وضعيت فشار خون وميزان ودليل آن از حالت نرمال) :
 •  LOAD BY MURCURY (شناسائي وجود فلزسنگين جيوه در بدن و تشخيص غير نرمال بودن آن ).

معمولاً كسانيكه در كارخانه هاي صنعتي كار مي كنند و يا كسانيكه دندان را با آمالگام پر كرده اند، متأسفانه اين فلز در بدنشان ديده مي شود.

 •  LOAD BY LEAD (شناسائي وجود فلزسنگين سرب در بدن) :

معمولاً ساكنين شهرهاي بزرگ به علت وجود زياد اتومبيل ،و رزمندگان جبه ها اين فلز در بدنشان بيش از حد ديده مي شود.

 •  LOAD BY CADMIUM (شناسائي وجود فلزسنگين كادميوم در بدن):

معمولاً كساني كه دركارخانه هاي صنعتي كار مي كنند ، سيگاري ها و رزمندگاني كه درجبهه شيميائي شده اند،اين فلز در بدن آنها ديده مي شود.

 • INTOX 1 (تست شناسائي وجود سم از نوع اول در بدن):

اين تست سمومي را كه خود بدن آنها را توليد مي كنند نشان مي دهد، دلايل وجود اين سموم دربدن كثيفي بيش از حد اندام هاي بدن مانند روده و كبد ، وجود نوعي آلرژي در بدن مي تواند باشد.

 •  INTOX 2 (تست شناسائي وجود سم از نوع دوم در بدن):

اين تست سمومي را كه توسط عوامل ميكروبي خارجي در بدن توليد ميشوند را نشان مي دهد.

 •  INTOX 3 (تست شناسائي وجود سم از نوع سوم در بدن):

اين تست مربوط به سمومي هستند كه حضورشان در بدن طولاني بوده وحتي سابقه ژنتيكي هم مي تواند داشته باشند ومعمولا سموم با منشاء ويروس يا باكتري مي تواند از زمان تولد در بدن انسان وجود داشته باشد.

 •  VIRUS LOAD (شناسائي دقيق وجود ويروس در اندام و بافت هاي بدن).
 •  BACTERIAL LOAD (شناسائي دقيق وجود باكتري در اندام و بافت هاي بدن).
 •  MYCOTIC LOAD (شناسائي دقيق وجود قارچ در اندام و بافت هاي بدن).
 •  HELMENTHS LOAD (شناسائي دقيق وجود پارازيت-انگل- در اندام و بافت هاي بدن) .
 •  INDUS LOAD: آيا در بدن منطقه درگير بيماري وجود دارد يا نه ؟ منظور اندامي است كه ممكن است تحت تأثير ميكروب بيمار گشته باشد. كه پزشك در مراحل بعدي تست اين عضو را مشخص كرده و علت درگيري عضو را هم مشخص مي نمايد.
 •  DOMINANT NIDUS : مرحله دامينانت مرحله اي از عفونت است كه سيستم ايمني ميكروبها را نمي تواند شناسايي كند؛ معمولاً به دليل حضور بيش از اندازه ميكروب در بدن حادث مي شود ،يعني عملا ميكروبها باسيستم ايمني يك نوع هم زيستي ايجادكرده اند.
 •  INTALLY ADDECTED ORG :در اين تست مشخص ميشود آيا در بدن عضوي وجود دارد كه ابتدا به آن پرداخته شوديا خير؛ البته در مراحل بعدي پزشك آن را تعيين كرده و عامل عفونت را هم مشخص مي نمايد.
 •  CHRONIC PROCCES (شناسائي بيماري كه به مرحله مزمن رسيده است) .
 •  ACUTE PROCCES (شناسائي بيماري كه به مرحله حاد رسيده است):

پزشك هر دو مرحله مزمن و حاد را مشخص نموده و عامل بيماري را معلوم مي نمايد.

 •  MAXIMUM AFFECT ORG (تست حداكثر بيماري).

آيا در بدن عضوي وجود دارد كه حداكثر بيماري را داشته باشد يا خير؟

پارامترهاي فوق در تست سلامتي ، براي اعضاء وبافتهاي مهم ذيل دقيقا مورد ارزيابي قرارگرفته ودر انتهاي تست بصورت گزارش پزشكي مورد تائيد ، در اختيارمراجعه كنندگان قرار ميگيرد.اين اعضاء وبافتها به شرح زير مي باشند.

GLANDULA THYREOIDEA غده تيروئيد

GLANDULA PARA THYREOIDEA غده پاراتيروئيد

COR (TOTAL) قلب < COR DEXTER AND COR SINISTER ناحيه راست و چپ قلب

PULMONES ريه < ULMO DEXTER AND PULMO SINISTER و ريه چپ ريه راست

LIEN طحال – REN – كليه ها

Gl. SUPRENALIS ST. CORTIC غده فوق كليوي ( لايه خارجي)

GL. SUPRENALIS ST. MEDULL غده فوق كليوي ( لايه داخلي )

HEPAR كبد VENA PORTAE رگ بزرگ كبد

VESICA FELLEA كيسه صفرا FEL صفرا

DUCTUS BILIFERI مجراي عمومي صفراوي

TRACTUS BILIARIS كانال عبور صفرا

PANCEREAS لوزالمعده OSEOPHA GUS مري

VENTRICULUS معده VENTRICULUS PILORI قسمت پائين معده منطقه ورود به اثني عشر

DUODENUM اثني عشر ( دوازدهه )

JEJUNUM روده كوچك INTESTINUM CRASSUM روده بزرگ

MUCOSA مخاط دستگاه گوارش RECTUM راست روده

GL. MAMMARIA DEXTER , SINISTER پستان ( راست و چپ)

OVARIA تخمدان OVARIUM DEXT , SIN. تخمدان راست و چپ

PARAMETRIUM DEXT,SIN

ENDOMETRIUM مخاط داخلي رحم UTERUS رحم

TUBA UTERINA لوله هاي رحمي VAGINA واژن

TESTES بيضه TESTIS EPIDDYMIS DEX ,SIN. بيضه راست و چپ

VESICA SEMINALIS كيسه اسپرم PROSTAT پروستات

VESICA URINARIS مثانه URETER مجاري ادراري

CP.1. NORMALIZATION OF METABOLIC PROCCESSESغيرطبيعي بودن پروسه سوخت و ساز بدن

ANABOLIC PROCESSES 1. ext …… 6 ext .پروسه آنابوليسم

CATABOLIC PROCESSES 1.ext…… 6 ext. پروسه كاتابوليسم

MICROBIOLOGICAL CYCLE DAMAGE IN IN INTESTINE اشكال در سيكل ميكرو بيولوژي روده

MICROBIOLOGICAL CYCLE DAMAGE IN BLOODاشكال در سيكل ميكروبيولوژي خون

MICROBIOLOGICAL CYCLE DAMAGE IN IN IN LYMPHاشكال در سيكل ميكروبيولوژي لنف

ADITIONAL CONTROL ON MALIGNANTY تست كنترل مجدد بدخيمي

PROTOIN ONCOLOGIC POTENCIES 12.SOO.10.000.comp تست پروتئين سرطان

THE INDICATING ON AN ONCOLOGY تست وجود سرطان

MELANCHOLY – ALAM نگراني دائمي دروني

DEPRESSION دپرس SLEEPLESSNESS كم خوابي

GASTRITIS گاستريت معده

HECUS UENTSICULIS ,DEUDENIزخم معده در قسمت اثني عشر ( دوازدهه)

COLITS – METEORISM كوليت روده و نفخ روده اي

PANCREATITIE پاكنرا تيت يا بيماري لوزالمعده

NOT SUFFICIENT FUNCTIONS OF LIVER كم كاري كبد

POOR FUNCTIONS OF KIDNEYS كم كاري كليه

PROSTATITIS HYPERTROPHY OF A PROSTATE

ANEMIA كم خوني ARTHRITISESآرتريت

ARTHROSES آرتروز GOUT نقرس

INFRINGMENT OFCICULATION CORONARY اشكال در شبكه خون قلبي

TACHYCORDIA عدم تنظيم ضربان قلب

 • TEST CHAKRA 1 تست چاكراه بدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *