آدرس

تهران - قلهک

۰۹۹۱۶۸۸۸۷۹۲

ارتباط مستقیم با ما

شنبه تا پنج شنبه 08:00 تا 20:00

ساعات کاری ما

عضویت در خبرنامه

درخواست مشاوره

در این مقاله چه می‌خوانیم؟

چگونه یک موجود زنده می­تواند یک میدان الکترومغناطیس ((EMFElectromagnetic field) تولید کند

1- مقدمه 1

1-2- نحوه تولید میدان الکترومغناطیس توسط موجودات زنده 2

1-3- منابع 3

1- مقدمه

تولید یک میدان الکترومغناطیس نتیجه نوسان یک ذره باردار است.

یک ذره باردار ساکن تنها توانایی تولید یک میدان الکتریکی ایستا را دارا می­باشد این در حالی است که یک ذره باردار متحرک با سرعت ثابت می­تواند علاوه بر میدان الکتریکی، یک میدان مغناطیسی نیز تولید کند. در مورد فرکانس­های ضعیف، میدان­های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده به صورت منفرد نوسان خواهند داشت. با افزایش فرکانس ذره باردار، دو میدان الکتریکی و مغناطیس با هم ممزوج شده و به صورت عمود بر یکدیگر به نوسان خود ادامه خواهند داشت.

12-1

شکل 1. تولید میدان الکتریکی ایستا توسط ذره باردار ثابت

12-2

شکل 2. تولید دو میدان الکتریکی پویا (به صورت جدا از یکدیگر) به هنگام حرکت یا ذره باردار با سرعت ثابت

12-3

شکل 3. یک ذره باردار در حال نوسان می­تواند یک موج الکترومغناطیس تولید کند

1-2- نحوه تولید میدان الکترومغناطیس توسط موجودات زنده

عملکرد سلول­های مختلف با حرکت بارهای الکتریکی در بخش­های مختلف سلولی مرتبط است. این حرکت بارها می­تواند منجر به تولید EMF شود. به عنوان مثال، دپلاریزاسیون غشاء (تحریک نورونی در حد چند صد هرتز) با ایجاد نوسانات بار الکتریکی با هارمونیک­های بالاتر، سبب ایجاد EMF با فرکانس تا 10 کیلوهرتز می‌گردد (1, 2).

نوسان مولکول­های قطبی در بدن عامل دیگری است که می­تواند سبب تولید میدان الکترومغناطیس گردد. هربرت فرلیچ (Herbert Fröhlich) معتقد بود که ساختار قطبی الکتریکی موجود در سیستم­های زیستی نوسانات طولی همدوسی را نشان می­دهد (3-5). طبق تعریف ساختارهای الکتریکی قطبی شامل بارهای الکتریکی می­باشند. مطالعات نشان داده است که این ساختاری­های قطبی تحت شرایط خاص به هنگام نوسان قادر به تولید EMFs هستند. جالب است که بدانیم بدن مملو از پروتئین است. پروتئین­ها مولکول­های قطبی الکتریکی هستند و لذا نوسان آن­ها می­تواند سبب تولید EMFs گردد. میکروتوبول­ها و میتوکندری­های (6) سلولی نیز به عنوان منابع تولید کننده EMFs در نظر گرفته می­شوند.

12-4

شکل 4. طیف الکترومغناطیس

1-3- منابع

1.         Buzsaki G, Horvath Z, Urioste R, Hetke J, Wise K. High-frequency network oscillation in the hippocampus. Science. 1992;256(5059):1025-7.

2.         Collins DR, Pelletier JG, Paré D. Slow and fast (gamma) neuronal oscillations in the perirhinal cortex and lateral amygdala. Journal of Neurophysiology. 2001;85(4):1661-72.

3.         Fröhlich H. Bose condensation of strongly excited longitudinal electric modes. Physics Letters A. 1968;26(9):402-3.

4.         Fröhlich H. Long‐range coherence and energy storage in biological systems. International Journal of Quantum Chemistry. 1968;2(5):641-9.

5.         Fröhlich H. Quantum mechanical concepts in biology. Theoretical physics and biology. 1969;1.

6.         Albrecht-Buehler G. Reversible, excitation light-induced enhancement of fluorescence of live mammalian mitochondria. The FASEB Journal. 2000;14(13):1864-6.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *