جهان خلقت بر اساس حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده است

فرکانس درمانی خانگی

اموزش فرکانس درمانی خانگی روش های درمانی با فرکانس درمانی می تواند شاخه های مختلف و دستگاه های متفاوتی داشته باشد. آنچه که به عنوان دستگاه بیورزونانس شناخته می شود نیازمند داشتن اطلاعات کافی در این زمینه می باشد و نمی توان از آن به عنوان دستگاه درمانی در خانه استفاده کرد. تخصص tرد درمانگر […]

فرکانس درمانی گردشگری

فرکانس درمانی در صنعت گردشگری صنعت گردشگری امروزه از از رونق بسیاری برخوردار است و همچنین درآمدزایی بسیاری را نصیب شهر و کشور های گردشگری پذیر می کند. یکی از زمینه های گردشگری ، گردشگری درمانی است به نحوی که بسیاری از افراد از کشورها و شهرهای مختلف برای درمان بیماری ها به محلی دیگر […]