جهان خلقت بر اساس حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده است

“درمان درد کمر” با استفاده از علم رزونانس

در این مقاله قصد داریم شما را با درمان کمر درد با استفاده از علم رزونانس آشنا کنیم، در بیورزونانس از امواج الکترومغناطیسی در تشخیص بیماری و درمان آن استفاده میشود. دراین درمان نه خبری از مواد شیمیایی است نه امواج منفی. درمان درد کمر با استفاده از علم رزونانس، توسط دکتر حمید رضا طاهری […]