جهان خلقت بر اساس حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده است

مقالات تخصصی و تحقیقاتی بیورزونانس

انواع سردرد : 9 سردرد خطرناک

انواع سردرد : 9 سردرد خطرناک در ادامه این مطلب 9 سردرد خطرناک که همه افراد خواسته یا ناخواسته با آن درگیر می شوند. برسی

انرژی مثبت و کائنات چیست

انرژی مثبت و کائنات چیست در این مطلب  درمورد انرژی مثبت و کائنات برسی می کنیم و چگونه از کائنات انرژی مثبت دریافت کنیم .

تاثیر انرژی افکار مثبت

تاثیر انرژی افکار مثبت در این مطلب تاثیر انرژی افکار مثبت روی افراد و مفهوم کلی انرژی مثبت و منفی می پردازیم .   انرژی

تشريح تكنولوژی بيورزونانس تراپی

تشریح تکنولوژی بیورزونانس تراپی در این مطلب تاریخچه و تشریح تکنولوژی بیورزونانس تراپی می پردازیم و  دستگاه های امروزی بیورزونانس برسی می کنیم .  شاید